Samodzielność i zmiany w życiu osoby z ASD – strategie, planowanie, narzędzia

Samodzielność i zmiany w życiu osoby z ASD – strategie, planowanie, narzędzia

PRZEJŚCIE DO DOROSŁOŚCI

 

Moduł ten koncentruje się na zjawisku przejścia do dorosłości uczniów ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
Przejścia rozumianego jako przekroczenie pewnego progu i rozpoczęcie nowego etapu życia / procesu decyzyjnego dotyczącego tego, co zdarzy się po ukończeniu szkoły
Moduł przedstawia możliwe sposoby oceny poziomu ucznia z ASD i obszarów jego niezależnego funkcjonowania
Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie mógł ocenić za pomocą praktycznych narzędzi potrzeby, wiedzę, predyspozycje i umiejętności ucznia.

 

Poniżej widzisz rozdziały składające się na ten  moduł. Zapoznaj się po kolei z ich zawartością. Na końcu zaś wykonaj test. Jeśli uzyskasz rezultat równy lub wyższy niż 70%, otrzymasz imienny certyfikat. Masz prawo do 3 podejść do testu.

Do dzieła!

Szkolenie zawartość

Rozwiń wszystko